marketing agency

Bulldog Marketing Agency

Działalność Funduszu Hipotecznego Yanok

marketing agency

Działalność Funduszu Hipotecznego Yanok

Zainwestowane pieniądze od wielu Inwestorów zabezpieczone są wieloma atrakcyjnymi nieruchomościami. Następuje dzięki temu maksymalna dywersyfikacja ryzyka. Najbardziej popularnym sposobem nabywania praw do nieruchomości mieszkaniowych jest ich zakup ze środków uzyskanych dzięki finansowaniu banków, realizowanym poprzez długoterminowe kredyty zabezpieczone hipoteką.

Inwestycja prosta, wygodna i zabezpieczona nieruchomościami

  1. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk.
  2. O obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  3. Fundusz wspiera polskie firmy udzielając im atrakcyjnego finansowania zabezpieczonego nieruchomościami.
  4. Po zawarciu Umowy, Inwestor otrzymuje odsetki oraz zwrot kapitału zgodne z harmonogramem w kwocie netto po potrąceniu podatku, w związku z czym nie musi dokonywać żadnych działań w trakcie trwania Inwestycji.

Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk. Umowa ma wskazaną datę jej zakończenia i Fundusz w każdym przypadku dokonuje przelewu zgodnie z tą datą. Natomiast zadowoleni Inwestorzy po zakończeniu Umowy zwykle chcą kontynuować swoją inwestycję, dlatego też mogą podpisać nową Umowę Inwestorską z Funduszem i w ten sposób zainwestować pieniądze ze zwrotu z poprzednich Inwestycji.

O Funduszu Hipotecznym Yanok

W zakresie inwestycji w formie Umowy Pożyczki Inwestorskiej oraz w Weksle, Fundusz prowadzi restrykcyjną politykę zabezpieczenia przekazanych kapitałów stających się atrakcyjną i zrozumiałą formą inwestycji. Dzięki Inwestycjom Yanok Inwestorzy mogą otrzymywać dochody kapitałowe bez poświęcania czasu na obsługę swoich inwestycji czy też konieczności zdobywania specjalistycznej wiedzy. Fundusz należy do polskiej grupy KRN, która zajmuje się rynkiem nieruchomości od ponad 25 lat, a inwestycjami powiązanymi z nieruchomościami od prawie 20 lat. Dzięki Wekslom Inwestycyjnym Nieruchomościowym emitowanym przez Fundusz, Inwestorzy mają możliwość zainwestowania i ulokowania swoich oszczędności w stabilne papiery wartościowe z zyskiem odpowiadającym oprocentowaniu 5%, 8% lub 10% w skali roku. Fundusz należy do polskiej grupy KRN Media, która zajmuje się rynkiem nieruchomości od ponad 25 lat, a inwestycjami powiązanymi z nieruchomościami od prawie 20 lat. Stabilny wzrost wyników finansowych i wartości majątku potwierdzają dane zaprezentowane w niniejszym Raporcie.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 r. – korekta

Pożyczki YANOK finansowane są ze środków Funduszu i umożliwiają przedsiębiorcom realizację celów biznesowych oraz ekonomicznych. Przyczyniając się do rozwoju polskich firm, jednocześnie wzmacniamy całą gospodarkę. Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. Dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania konta w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy).

Decyzja Prezesa UOKiK dot. FH Yanok

Nie da się jednak dać całkowitej gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Należy mieć świadomość, że Inwestycja w Fundusz nie jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym tak jak lokaty bankowe. Fundusz namawia do zapoznania się z raportami finansowymi, bilansami i innymi dokumentami, które udostępnia na stronie internetowej w celu samodzielnej oceny poziomu bezpieczeństwa Inwestycji.

1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. O giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. O pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Poprzez różne formy inwestowania, Fundusz daje możliwość uczestniczenia w tej misji osobom prywatnym i przedsiębiorcom. Sprawdź nasz prosty model biznesowy i zyskaj od 5% do 10% w skali roku. Proste inwestowanie z gwarantowanym zwrotem kapitału. Wspieramy polskie firmy udzielając im atrakcyjnych finansowo i bezpiecznych pożyczek hipotecznych dla firm.

Spółka znajduje się obecnie w fazie dynamicznych zmian, szczególnie w kontekście ewolucji rynku oraz zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Zatrzymanie środków finansowych poprzez niewypłacanie dywidendy umożliwi spółce przeznaczenie dodatkowych zasobów na te inwestycje. Priorytetem działań Funduszu jest długoletnie i stabilne funkcjonowanie na polskim rynku pożyczek hipotecznych Roboty Forex Działają Na Rynku Forex oraz inwestycji powiązanych z nieruchomościami. Jedyną działalnością Funduszu jest udzielanie finansowania przedsiębiorstwom przy zabezpieczeniu na nieruchomościach i innych składnikach majątkowych. Wszystkie kapitały Funduszu, w tym pochodzące od Inwestorów służą finansowaniu firm przez Fundusz. Zakup samochodów oraz nabywa wierzytelności w ramach usług faktoringowych.

Pożyczki hipoteczne Yanok zabezpieczane są na nieruchomościach, których wartość, stan prawny oraz stan techniczny poddajemy starannej analizie. Na wysoki stopień ryzyka wpływa to, że FH Yanok pożycza pieniądze wpłacane przez konsumentów mikro i małym przedsiębiorcom na pokrycie zadłużenia między innymi wobec firm pożyczkowych. Są to więc przedsiębiorstwa, które zaciągają zobowiązania na spłacenie innych zobowiązań.

Wszak ich nabycie nie jest tak łatwe, jak robienie codziennych zakupów. Emisje Weksli Dochodowych są wyłączonymi z regulacji emisjami papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi. W emisji będą występowały Weksle Dochodowe dwuletnie z zyskiem dyskontowym odpowiadającym oprocentowaniu 12% w skali roku. Wybierz Inwestycje Yanok, zarabiaj i wspieraj z nami polskich przedsiębiorców.

O tym, że weksle inwestycyjne są ryzykowne dla konsumentów, Prezes Urzędu informował opinię publiczną w lutym tego roku. – Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykreowali nowy sposób pozyskania kapitału, który może narażać Polaków na straty i z tego powodu apelowałem od lutego o zachowanie ostrożności. Wątpliwości wzbudza przede wszystkim sposób lokowania pieniędzy pozyskanych od konsumentów, którzy są przekonani, że ich środki lokowane są w nieruchomości, podczas gdy w rzeczywistości FH Yanok przeznacza je m.in. Na udzielanie ryzykownych pożyczek innym przedsiębiorcom. W trosce o oszczędności konsumentów zdecydowałem o wydaniu ostrzeżenia i postawieniu zarzutów Funduszowi Hipotecznemu Yanok – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Na Twoje konto co miesiąc trafią odsetki, a pierwotna kwota inwestycji zostanie wypłacona z powrotem już po pół roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Fundusz Hipoteczny Yanok karę w wysokości prawie 400 tys. Zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie. W Funduszu Hipotecznym Yanok oferujemy stały zysk z oprocentowaniem odpowiadającym 5%, 8% lub 10% w skali roku. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Polityka prywatności. Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Sprawnie wszystko załatwiłem i na prawdę wytłumaczyły mi cała inwestycje. Zainwestowałem sporą kasę w tym miesiącu na 2 lata na 12% Japońskie świece: Co oznacza narzędzie handlowe kierując się opiniami oraz informacjami dostepnymi w KRS i w necie. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.Będę informował co kwartał.

Oznacza to, że nie wykazuje się tego dochodu w swojej osobistej deklaracji podatkowej za rok (PIT roczny), zatem nie może on spowodować „przeskoczenia” do wyższego progu podatkowego. Poziom bezpieczeństwa Inwestycji Yanok jest nierozerwalnie związany z sytuacją finansową Funduszu Hipotecznego Forex MMCIS-loteria Yanok. Dbamy więc o to, aby Inwestorzy mieli bieżący wgląd w nasze działania i najważniejsze wskaźniki finansowe. W raportach prezentujemy wyniki finansowe Firmy oraz dane dotyczące Pożyczek i Inwestycji YANOK. Sprawdź Inwestycje Yanok, wpłacając 10 tysięcy złotych na sześć miesięcy.

O nierzetelnej działalności tej spółki poinformowany został Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Zysk dla Inwestora gwarantuje nasz model biznesowy, gdzie zyskiem Funduszu są prowizje otrzymywane od pożyczkobiorców. Fundusz Hipoteczny Yanok to nie tylko lider w zakresie pozabankowych instytucji finansowych, to także zespół profesjonalistów,którzy każdego dnia z pasją podchodzą do wykonywanej pracy.

Share this post